1.1

 

รองผู้ว่าฯสงขลา เปิดโครงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ตามแผนรักษาความปลอดภัยพื้นที่ เมืองสงขลา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 

 

            วันนี้(28 ก.พ.63) ที่บริเวณโรงแรมกรีนเวิลด์พาเลชสงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแผนรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองสงขา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีพ.ต.อ.เอกณรงค์ สวัสดิกานนท์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา  ซึ่งได้บูรณาการร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากเทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ชุดกู้ชีพ จากโรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลเมืองสงขลา รวมทั้งหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กองพันสารวัตรทหารเรือที่ 3 อส.จังหวัดสงขลาที่ 1 อส.อำเภอเมืองสงขลาที่ 2 ตำรวจภูธรเมืองสงขลา ชุดปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดจาก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา เข้าร่วม

            นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ให้ความสำคัญและห่วงใย การรักษาความปลอดภัยพื้นที่เมืองสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ สังคม คมนาคม และเป็นเมืองหลักศูนย์รวมการท่องเที่ยว จึ่งเป็นพื้นที่ล่อแหลม และเป็นเป้าหมายสำคัญคุ้มค่าในการก่อเหตุร้าย ซึ่งการซักซ้อมแผนในครั้งนี้ มีการสมมติเหตุการณ์ระเบิด การเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้อาคาร ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์

            ทั้งนี้การดำเนินการซักซ้อมแผนดังกล่าว ถูกต้องตามขั้นตอน และหลักปฏิบัติที่กำหนดและทุกหน่วยให้ความร่วมมือ มุ่งมั่น ปฏิบัติด้วยความเข้มแข็ง จริงจังเป็นอย่างดี จนทำให้การซักซ้อมแผนในครั้งนี้ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว

ประชา-วิทยา-ณัฏฐกร /ภาพ

สำนักงานประชา​สัมพันธ์​จังหวัด​สงขลา

28 ก.พ. 63