1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า

และองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

     วันนี้ (3 มี.ค. 63) ที่ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้าและองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังฟวักสงขลา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2563 โดยมีนายสุทิน ปาโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้าและนายเมต ติเอียดย่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนจิตอาสาเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 100 คน ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     นายสุทิน ปาโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้าและองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้าและองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยความประสงค์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550 จึงมีกำหนด จัดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2563

     ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้าและองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอมให้มีบุคลากรที่สามารภปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมพัฒนาการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินรวดเร็ว เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัย และทันต่อเหตุการณ์และมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีภัยพิบัติ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

 

 

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

ประชา-วรางคณา/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

3 มี.ค. 63