1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมแผนปฏิบัติการจัดการขยะชุมชนเมือง พร้อมขับเคลื่อนสู่ “จังหวัดสะอาด ประจำปี 2563”

       วันนี้ (06 มี.ค. 63) นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายนฤทธิ์  มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายพนมเทียน  เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกัน ที่ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

       จากวาระพัฒนาจังหวัดสงขลา ให้สงขลาเป็นจังหวัดสะอาด จำเป็นต้องขับเคลื่อนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา รู้จักการคัดแยกเศษอาหาร, ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ, คนสงขลาร่วมใจใช้ถุงผ้า ปลอดกล่องโฟม ลดพลาสติก, ตลาดสดสะอาด, สมิหลาสวย สะอาด, ถนนเข้าสู่เมืองสวย สะอาด, ฟื้นฟูและพัฒนาคลองสำโรง เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการขยะจังหวัดสงขลาอย่างเป็นรูปธรรม

       รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา มีขยะที่ไม่ย่อยสลายเพิ่มมากขึ้น
แต่ภายหลังที่มีนโนบายรัฐบาล เชิญชวนคนไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทำให้ปริมาณขยะกลับลดลง ส่งผลดีขึ้น ซึ่งต่อไปหวังอยากให้คนรุ่นใหม่ รู้จักจัดการขยะ สามารถบริหารจัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น การนำขวดพลาสติกมารีไซเคิล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สงขลาเป็นเมืองใส ไร้มลพิษได้แล้ว

ปิยะฎา  ชะยานัย    /ข่าว

วิทยา –  ณัฏฐกร   /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

6 มี.ค.63