1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดกิจกรรม “เก็บข้าว เกี่ยวรัก" ปี 3 (Young Smart Farmer) ในงาน 743 ปี ท่องเที่ยว เล่าขาน สืบสานเมืองเก่าเทพา

ณ ตำบลท่าม่วง ที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน​ โดยบรรยากาศอบอวลไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

 

 

     วันนี้ (8 มี.ค. 63) ที่บริเวณแปลงนาสาธิตโครงการโรงเรียนเยาวชนชาวนา ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์​สุวรรณ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรม "เก็บข้าว เกี่ยวรัก" ปี 3 (Young Smart Farmer) ในงาน 743 ปี ท่องเที่ยว เล่าขาน สืบสานเมืองเก่าเทพา ณ ตำบลท่าม่วง ที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว​ในชุมชน โดยมีนายสนอง จันทรักษ์ นายอำเภอเทพา นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 นายไพซอน หนิเร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระอาน นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวอำเภอเทพา และสื่อมวลชนเข้าร่วม

     นายไพซอน หนิเร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระอาน กล่าวว่า การจัดงาน 743 ปี ท่องเที่ยว เล่าขาน สืบสานเมืองเก่าเทพา ณ ตำบลท่าม่วง ในกิจกรรม "เก็บข้าว เกี่ยวรัก ปี3" (Young Smart Farmer) จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเทพา โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวอำเภอเทพา ปี 2563 "เทพา เฟสติวอล 2020" อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอเทพาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและขายผลโครงการโรงเรียนยุวชนชาวนาของโรงเรียนบ้านกระอาน ซึ่งเป็นโครงการที่ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอน หลักสูตรยุวชนชาวนาให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับกลุ่มปลูกข้าวช่อขิงบ้านกระอาน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านทักษะชีวิต และประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

     โดยมีปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้ในชุมชน และท้องถิ่นมาเป็นครูผู้สอนให้กับนักเรียน ทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นห้องเรียน ซึ่งจากการดำเนินการ 2 ปีที่ผ่านมา สามารถผลิตข้าวช่อขิงเข้าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนบ้านกระอาน โดยการปลูกข้าวช่อขิง และสร้างรายได้จากตลาดยุวชนชาวนาบ้านกระอาน สามารถสร้างการเรียนรู้ให้กับยุวชนชาวนา และสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับพี่น้องประชาชนชุมชนบ้านกระอาน

     สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแข่งขัน​นวดข้าว, การทำข้าวต้มตูปะ, การทำว่าว ,การมอบซากาต ,มอบทุนการศึกษา​ และการลงแขก "เก็บข้าว เกี่ยวรัก" ตามวิถีชาวนาบ้านกระอาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเทพา วิทยาลัยชุมชนสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง สมาชิกกลุ่มปลูกข้าวช่อขิง และพี่น้องประชาชนชาวบ้านกระอาน

 

 

 

วรางคณา ราชแก้ว /ข่าว

ประชา-วิทยา /ภาพ

สำนักงาน​ประชา​สัมพันธ์​จังหวัด​สงขลา

8 มี.ค.63