1.1

รมช.มหาดไทย  ประชุมมอบนโยบายตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโควิค 19 (COVID 19)

 

 

     วันนี้(9 มี.ค.63)​ ที่ห้องประชุม 1 ชั้น5 ศาลากลางจังหวัด​สงขลา นายนิพนธ์​ บุญ​ญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน​การประชุม​มอบนโยบายตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโควิค 19 (COVID 19)​ พร้อมนายจารุวัฒน์ ​เกลี้ยง​เกลา ​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​สงขลา​ นายอำพล พงศ์​สุวรรณ, ​ นายนฤทธิ์​ มงคลศรี, นางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​สงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

     นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่น​จังหวัด​สงขลา​ ได้ดำเนินการขับเคลื่อน​โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เพื่อประชาสัมพันธ์​ให้ประชาชนระมัดระวังป้องกันการระบาดของโรค และเฝ้าสังเกต​การแพร่ระบาด​ในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด และแจ้งวิธีป้องกันให้ครู นักเรียนทราบ รวมทั้งแจ้งแนวทางในการช่วยเหลือประชาชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ​กระทรวงมหาดไทย​ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น

     ทั้งนี้ วิธีป้องกันไวรัสโควิค 19 (COVID 19)​  เบื้องต้นทุกคนสามารถป้องกันตัวเอง และคนรอบข้างให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ โดยเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ, เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และในประเทศที่มีการระบาด, ระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรค ควรล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 20 วินาที, งดจับตา จมูก ปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ, เลี่ยงการใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ต่าง ๆ โดยที่ไม่มีการป้องกัน, ทานอาหารสุก สะอาด ใช้ช้อนกลาง และควรดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ หากมีอาการป่วยควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

 

 

 

 

วรางคณา ราชแก้ว /ข่าว

อรรค​พงษ์​-จิรพัฒน์​ /ภาพ

สำนักงาน​ประชา​สัมพันธ์​จังหวัด​สงขลา

9 มี.ค.63