1.1

ผู้ว่าฯสงขลา มอบเกียรติ​บัตร​แก่คนสงขลาต้นแบบ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ อำเภอต้นแบบ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงาม

     

     วันนี้ (9 มี.ค.63)​ ที่พิพิธภัณฑ์​สถาน​แห่งชาติ​สงขลา​ นายจารุ​วัฒน์​ เกลี้ยง​เกลา​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​สงขลา​ มอบเกียรติ​บัตร​แก่คนสงขลาต้นแบบ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ อำเภอต้นแบบ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงาม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน พร้อมนายสมหวัง เรืองเพ็ง ,นางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชาชน และหน่วยงานที่​เกี่ยวข้อง​เข้าร่วม

     จังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา สมาคมฮกเกี้ยนสงขลา และภาคีเครือข่าย​ต่างๆ ได้ร่วมกันจัดโครงการวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา (วันสงขลา) ขึ้นมา ซึ่งตามปฏิทินสุริยคติ ตรงกับวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2385 เมื่อ 178 ปีมาแล้ว เป็นวันที่พระครูอัษฎาจารย์พราหมณ์ได้เชิญหลักไม้ชัยพฤกษ์ลงฝังไว้ที่กลางเมืองสงขลา เป็นเสาหลักเมืองมีปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ การจัดงานวันสงขลา เพื่อระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลาให้ประชาชนคนสงขลาเกิดจิตสำนึกในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และตระหนักในการรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

     ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตร แก่ชุมชนคุณธรรม 16 ชุมชน องค์กรคุณธรรม 18 องค์กร อำเภอคุณธรรมต้นแบบ 1 อำเภอ และคนสงขลาคนต้นแบบจากทุกอำเภอ อาทิ อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอสะเดา อำเภอละ 10 คน พร้อมทั้งกิจกรรมซุ้มภูมิปัญญาหมู่บ้านวัฒนธรรม​ และนิทรรศการ​คนสงขลาต้นแบบ

 

 

 

วรางคณา ราชแก้ว /ข่าว

ประชา-วิทยา-วิลาศิณี /ภาพ

สำนักงาน​ประชา​สัมพันธ์​จังหวัด​สงขลา

9 มี.ค.63