1.1

จังหวัดสงขลา ร่วมทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายแก่ประชาชน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด - 19

       วันนี้ (10 มี.ค. 63) ที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ได้เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงาน One Home ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมอบให้ผู้มาใช้บริการและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสงขลา
เพื่อเป็นการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) โดยมีนางสาวคอทรีหม๊ะ  หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (One Home) ให้การต้อนรับและอธิบายวิธีการจัดทำหน้ากากอนามัย

 

 

                                                    ปิยะฎา  ชะยานัย     /ข่าว

อรรคพงษ์ – วิทยา - วิลาศิณี    /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

10 มี.ค. 63