1.1

อบต.สำนักแต้ว ร่วมกับโรงพยาบาลสะเดา เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 

 

 

     วันนี้ (17 มี.ค.63) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลานายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายวรณัฏฐ์  หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2563 และตรวจเยี่ยมขยายผลการจัดทำหน้ากากอนามัย  เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนประชากรในสถานการณ์ปัจจุบัน

     ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายในการจัดอบรม ประกอบด้วยอาสาสมัครหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่รวมถึงพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 130 คนโดยผู้เข้ารับการอบรม จะได้นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ในหมู่บ้านของตนเอง และขยายผลการจัดทำหน้ากากอนามัย ให้ได้จำนวน 14,000 ชิ้น เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนประชาชนในพื้นที่

 

 

 

อรรคพงษ์ บุญชีพ / ข่าว

วรางคณา ราชแก้ว / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

17 มี.ค.63