1.1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   

และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดคาร์บอมบริเวณหน้า ศอ.บต เมืองยะลา

 

     วันนี้(19 มี.ค.63) ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา                           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา  องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ไปมอบให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดคาร์บอมบริเวณหน้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) จังหวัดยะลา  จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย 1 สิบตำรวจโท ชิษณุพงศ์  ชุมสุวรรณ และ                นายจักรกฤษณ์  รัตนพันธ์  โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนแพทย์พยาบาลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

     ซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ในครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ และครอบครัวยังหาที่สุดมิได้

 

 

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง /ข่าว

อรรคพงษ์ – วรางคณา /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

19 มี.ค.63