1.1

ผู้ว่าฯสงขลา ประชุมมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -​19)​

เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค

 

     วันนี้ (19 มี.ค.63)​ ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัด​สงขลา​ นาย​จารุ​วัฒน์​ เกลี้ยง​เกลา​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​สงขลา ​เป็น​ประธาน​การประชุม​คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด​สงขลา​ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -​19)​ พร้อมด้วย นายอำพล พงศ์​สุวรรณ, นายนฤทธิ์​ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด​สงขลา​ นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ​ และหน่วยงาน​ที่​เกี่ยวข้อง​เข้าร่วม​

     ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 โดยมีการระบาดทั่วโลก สำหรับประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยัน 212 ราย เสียชีวิต 1 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563) และมีแนวโน้มแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้าง จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้ มีท่าอากาศยานและด่านชายแดนระหว่างประเทศ ทำให้มีผู้คนเดินทางเข้า - ออก จำนวนมากทำให้มีความเสี่ยงในการระบาดของโรค

     ดังนั้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาปลอดภัยจากการแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

 

 

วรางคณา ราชแก้ว /ข่าว/ภาพ

สำนักงาน​ประชา​สัมพันธ์​จังหวัด​สงขลา

19 มี.ค.63