1.1

จังหวัดสงขลา มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 16 อำเภอ ตามแผนการจัดสรรหน้ากากอนามัยของกระทรวงมหาดไทย

    จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมีแนวโน้มจะแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้างในประเทศไทย  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

         โดยบ่ายวันนี้ (1 เม.ย.63) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 28,000 ชิ้น โดยมีตัวแทนอำเภอต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวม 16 อำเภอ เข้ารับมอบ

            ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้มีแผนการจัดสรรหน้ากาอนามัย (Surgical Mask) และเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 4 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มที่ 1 ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิด / สัมผัสผู้ป่วย ในหมู่บ้าน / ชุมชน กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ปฏิบัติงานบริการที่ใกล้ชิดกับประชาชน กลุ่มที่ 3 ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง กลุ่มที่ 4 กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ที่มีโรคประจำตัว ทั่วประเทศ

           โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ยังได้สั่งกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ห้ามนำหน้ากากอนามัย ไปใช้ หรือแจกจ่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปใช้ หรือมอบให้บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นหรือได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยฯ จะสั่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป..............

 

ภาพ/อรรคพงษ์ บุญชีพ
ข่าว/จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

1 เม.ย.63