1.1

จังหวัดสงขลา จัดพิธีวางพวงมาลาผลไม้สดถวายราชสักการะกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจสร้างคุณประโยชน์ต่อชาวสงขลา


             เช้าวันนี้ (8 เม.ย. 63) ที่พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ บริเวณเขาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีวางพวงมาลาผลไม้สดถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 เมษายนของทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
            สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงเป็นเจ้าฟ้าผู้ปกครองผู้ดูแลมณฑลนครศรีธรรมราช ซึ่งมีจุดศูนย์กลางที่จังหวัดสงขลา ทรงประกอบพระกรณียกิจที่สร้างคุณประโยชน์ต่อชาวสงขลา และชาวใต้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้หลังเสร็จพิธีได้มีการนำพวงมาลาผลไม้สดดังกล่าวไปให้ฝูงลิงที่อาศัยอยู่บริเวณเขาตังกวนอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นการให้ทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกทางหนึ่งด้วย


ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ
ภาพ / อรรคพงษ์ - จิรพัฒน์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
8 เม.ย. 63