1.1

จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์โรคและประเมินความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด พร้อมวางมาตรการเข้มเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่พื้นที่ โดยเฉพาะผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงทุกช่องทาง

         วันนี้ (8 เม.ย. 63) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการทำงานด้านมาตรการป้องกันเพื่อติดตามสถานการณ์โรคและประเมินความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด พร้อมวางมาตรการเข้มเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่พื้นที่ โดยเฉพาะผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงทุกช่องทาง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

         นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้ออกมาตรการต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงในการรับและแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมถึงผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ก็ขอความร่วมมือในการอยู่บ้านกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน พร้อมทั้งสังเกตอาการผิดปกติ โดยวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน หากมีอุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้พบแพทย์ทันที หรือแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทราบ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
วิทยา สันบู/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
8 เม.ย. 63