1.1

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เดินทางตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ตำบลพิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา

        วันนี้ (9 เม.ย.63) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เดินทางตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ตำบลพิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา พร้อมพบปะประชาชน พูดคุยสร้างความรู้ความเข้าใจ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ให้ตระหนัก ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และสร้างความมั่นใจในมาตรการการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม

      นายแพทย์ พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวว่า คณะนี้ทางโรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อมรับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งเป็นผู้ป่วยจากการเข้าร่วมกิจกรรมดาวะห์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยเป็นคนจังหวัดสงขลา 10 ราย และจังหวัดสตูล 1 ราย ซึ่งได้เข้ารับการดูแลในหอผู้ป่วยเฉพาะ (Cohort ward) ที่ รพ.หาดใหญ่-นาหม่อม เป็นที่เรียบร้อย และขอยืนยันว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องดูแลผู้ป่วยดังกล่าวมีมาตรการในการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีเครื่องมือที่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชน และเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

 

ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ

ภาพ / ประชา-จิรพัฒน์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

9 เม.ย.63