1.1

สงขลาส่งผู้ป่วยทั่วไป COVID – 19 ที่รักษาหายกลับบ้านอีก 4 ราย เหลือรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพียง 7 ราย

วันนี้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จะส่งผู้ป่วยทั่วไปที่ติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่รักษาหายกลับบ้านอีก 4 ราย รวมยอดผู้รักษาหายเป็นกลับบ้าน 30 ราย เหลือผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลเพียง 7 ราย ขณะที่ยอดผู้ผู้ป่วยยืนยันสะสมของจ.สงขลายังคงที่ 37 ราย มาเป็นวลาครึ่งเดือนแล้ว และผู้ป่วยที่กลับจากการร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซีย 19 ราย

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่ามาตรการต่างๆในการสกัดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ที่ได้ดำเนินการมาเห็นผลชัดเจน และยอมรับว่าความร่วมมือของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งต้องขอขอบคุณชาวสงขลาที่ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามแม้ยอดผู้ป่วยสะสมไม่เพิ่มขึ้น จะทำให้เบาใจได้ในระดับหนึ่ง แต่สถานการณ์ก็ยังไม่นิ่ง จึงยังคงมาตรการความเข้มข้นต่อไปมิฉะนั้นจะเหมือนหลายประเทศ ที่เมื่อคลายความเข้มงวดลง ทำให้สถานการณ์กลับมาแย่อีกครั้ง จึงขอให้ประชาชนอดทน

สำหรับการเตรียมความพร้อมในการรับคนไทยที่กลับจากจ่างประเทศและพื้นที่เสี่ยง ได้จัดที่กักตัวหรือ โลคอล ควอรัลทีน ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ระดับจังหวัดรับคนที่มีภูมิลำเนาต่างภูมิภาค ระดับอำเภอ คือคนที่มีภูมิลำเนาในอำเภอนั้น ๆ และระดับท้องถิ่น จะรับเฉพาะคนท้องที่ ซึ่งสามารถรองรับได้เพียงพอ เมื่อผู้ที่ต้องกักตัวครบ 14 วัน จะมีการออกหนังสือรับรองให้ และสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ แต่ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เข้มข้นทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น

 


มุจรินทร์ / ข่าว
อรรคพงษ์-ฟารีด้า / ภาพ
ส.ปชส.สงขลา
18 เม.ย.63