1.1

แม่ทัพภาคที่ 4 ยืนยันเฝ้าระวังเข้มงวดตรวจสอบคนเข้าออกผิดกฎหมายตามแนวตะเข็บชายแดนไทย - มาลเซีย

             พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวในขณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการรับคนไทยกลับจากมาเลเซียทางด่านพรมแดนสะเดาว่า จากการไปตรวจเยี่ยมทุกจังหวัดมีการวางแผนได้อย่างดี มั่นใจว่ามีความพร้อมมาก 100% ภาพรวมถือว่าดีมาก จึงไม่ห่วงว่าจะมีการหลุด สำหรับคนที่เข้าไปโดยผิดกฎหมายสามารถกลับเข้ามาได้แน่นอน แต่ต้องทำตามขั้นตอน ว่ากันด้วยกฎหมาย ขอยืนยันว่าแนวชายแดนมีความเข้มงวดทุกจุด มีกำลังตำรวจทหารเฝ้าตลอด 24 ชม. มีการวางกำลังตามแนวตะเข็บชายแดนตลอดแนวประมาณ 90 จุด จึงมีโอกาสยากมากที่จะมีการลักลอบเข้ามา ขอให้ประชาชนคลายความกังวล ให้มั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ยืนยันว่าทุกคนที่เดินทางเข้ามา จะต้องผ่านกระบวนการทุกขั้นตอน ทุกฝ่ายพร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ถือว่าเป็นการร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม หากมีการลักลอบเข้ามา และไม่เข้าสู่ระบบการกักกันตัวก็จะมีมาตรการดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมนำเข้าสู่การกักตัวเช่นกัน

มุจรินทร์ / ข่าว
อรรคพงษ์ - ฟารีด้า / ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
18 เม.ย.63