1.1

ผลการตรวจคัดกรองคนไทยที่เดินทางกลับมาจากสหพันธรัฐมาเลเซีย พบผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรค 13 ราย

         ในการตรวจคัดกรองคนไทยจำนวน 107 ราย ที่กลับจากสหพันธรัฐมาเลเซียผ่านทางด่านสะเดา อ.สะเดาจังหวัดสงขลา พบผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคจำนวน 13 ราย เป็นชาวปัตตานี 3 ราย ได้ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลปัตตานีแล้ว อีก 10 ราย เป็นชาวจังหวัดสงขลา 2 ราย กระบี่ 3 ราย กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี และสระบุร จังหวัดละ 1 ราย ทั้งหมดได้ถูกส่งตัวไปตรวจอาการเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลสะเดา ถ้าผลการเพาะเชื้อออกมาเป็นลบ ก็จะนำเข้าสู่กระบวนการกักกันตัว ในสถานที่ที่ได้เตรียมไว้

          นายอำพล พงศสุวรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่าจากการประเมินสถานการณ์การรับตัวคนไทยที่ผ่านเข้ามาทางด่านสะเดา ในวันนี้ มีการกักตัวในจังหวัดสงขลาประมาณ 70 คน ทำให้เห็นว่าอีก 14 วันที่เหลือ จะมีคนไทยทางเข้ามาทางด่านสะเดา ประมาณ 1,500 คน มากักตัวในจังหวัดสงขลาอย่างน้อยวันละ 50 คน ทางจังหวัดได้ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดสถานที่กักกันตัวไว้ 2 แห่ง แห่งแรกคือ โรงแรมสาธิตแกรนด์วิว จำนวน 198 ห้อง และโรงแรมเอ็มโซโฮ อำเภอสะเดา จำนวน 800 ห้อง คิดว่าจะรองรับได้เพียงพอ ส่วนใหญ่คนที่เดินทางกลับมาในวันนี้ เป็นผู้ที่เข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซียในหลาย ๆ อาชีพ เนื่องจากทางประเทศมาเลเซียปิดประเทศทำให้กิจการต่าง ๆ ถูกปิดและไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จึงขอเดินทางกลับประเทศไทย

มุจรินทร์ / ข่าว
อรรคพงษ์-ฟารีด้า / ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
18 เม.ย.63