1.1

จังหวัดสงขลา ส่งตัวผู้ถูกกักตัว State Quarantine 3 ราย กลับบ้านแล้ว หลังกักตัวครบ 14 วัน และตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19 พร้อมเน้นย้ำให้ระมัดระวังสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างบุคคล (Physical Distancing)

      วันนี้ (21 เม.ย 63) ที่สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 จังหวัดสงขลา และนายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ ร่วมส่งตัวผู้ถูกกักตัว State Quarantine จำนวน 3 ราย โดยทั้งหมดเป็นชาวอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งกลับจากการเข้าร่วมพิธีทางศาสนา ณ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา หลังกักตัวครบ 14 วัน และตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19 พร้อมทั้งมอบหนังสือรับรองการกักตัวครบ 14 วัน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ และคู่มือการปฏิบัติตัวภายหลังกลับไปอยู่ที่บ้านเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้กักตัวทุกคน

      นายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ กล่าวว่า ศูนย์กักกันแห่งนี้ได้รับกลุ่มเสี่ยงสูงซึ่งเดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซียจำนวน 22 ราย ประกอบด้วย อำเภอหาดใหญ่ 9 ราย อำเภอควนเนียง 1 ราย อำเภอรัตภูมิ 4 รายอำเภอสะเดา 6 ราย และต่างจังหวัด 2 ราย ในจำนวนนี้ได้ทำการ Swab ที่สนามบินหาดใหญ่ทันทีที่ลงเครื่อง เนื่องจากมีอาการ PUI จำนวน 12 ราย ปรากฏว่าพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 11 ราย ซึ่งได้ส่งตัวไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม ต่อมาทางโรงพยาบาลสมเด็จฯ นาทวี ได้เข้ามา Swab บุคคลที่เหลืออยู่ทั้ง 11 ราย ผลการทดสอบปรากฏว่าพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีก 8 ราย จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.36 และกักกันตัวอยู่ที่ศูนย์กักกันกลุ่มเสี่ยงสูง จำนวน 3 ราย จนครบ 14 วัน จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้

        ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าว ให้กำลังใจและขอบคุณผู้กักกันตัว ทั้ง 3 ราย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและผ่านไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมขอให้พึงระลึกอยู่เสมอว่าการป้องกันตัวเองและครอบครัวจากการเป็นโรค COVID-19 มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งโรคนี้ไม่ได้หายไปไหนทุกคนมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคได้ ดังนั้นควรสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่บ่อย ๆ หลังไปจับต้องพื้นที่ที่มีคนสัมผัสมากกว่า 1 คน และเมื่อกลับเข้าบ้านให้อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีและเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 2 เมตร รวมถึงหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ชุมชนแออัดหรือพื้นที่เสี่ยงเพราะอาจเกิดความเสี่ยงต่อเป็นโรคได้

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
21 เม.ย. 63