1.1

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานควบคุมและเฝ้าระวัง รวมทั้งคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ จุดคัดกรองโรค ทางหลวงหมายเลข 4 อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

       วันนี้ (22 เม.ย.63) ที่บริเวณจุดคัดกรองโรค ทางหลวงหมายเลข 4 อ.รัตภูมิ จ.สงขลา พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าศูนย์ป้องกันปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานควบคุมและเฝ้าระวัง รวมทั้งคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมทั้งนำความห่วงใยของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีต่อผู้ปฏิบัติงานทุกคน โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

        พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าศูนย์ป้องกันปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กล่าวว่า การเดินทางมาตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานในครั้งนี้ ได้เห็นถึงกระบวนการ การทำงานที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน และขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง นอกจากนี้ได้มอบอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ดังนี้
1.มอบน้ำสมุนไพรสกัดลำไย หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และ Face shield ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
2.มอบ Face shield หน้ากากอนามัย และตู้อบฆ่าเชื้อ UVC ขนาดใหญ่ 12 ตู้ ให้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ณ มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3.มอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และ Face shield ณ ทางหลวงหมายเลข 4 อ.สะเดา จ.สงขลา

 

ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ
ภาพ / อรรคพงษ์ บุญชีพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
22 เม.ย.63