1.1

สภากาชาดไทยมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สู้โควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลใน 5 จังหวัดภาคใต้

     วันนี้ (24 เม.ย.63) นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเหล่ากาชาดได้เป็นผู้แทนสภาสกาชาดไทยมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคใต้ 5 แห่ง ในจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยได้ส่งมอบ ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตามโครงการคาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สภากาชาดไทย กับ โครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และผู้ร่วมสนับสนุนได้ร่วมบริจาคเงินประมาณ 30 ล้านบาท ทางโครงการได้นำไปซื้อเครื่องมือที่จำเป็น และเวชภัณฑ์ เช่น หน้ากากอนำมัย N 95 , ชุดป้องกัน PPE เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และ เครื่องเอ็กซเรย์ดิจิตอล โดยได้ส่งมอบในพื้นที่ภาคใต้ เป็นที่แรก เนื่องจากมีผู้ป่วยจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของบริจาค ที่ได้รับมาจากประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อนำไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชน หลังต่อจากนี้จะทยอยส่งให้ครบทุกภูมิภาค

      โครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ ตามพระราชดำรัสของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนยิกา- ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงมีความห่วงใย มีพระราชประสงค์ให้สภากาชาดไทย ช่วยดูแลบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนัก เพื่อให้มีกำลังในการดูแลคนไทยต่อไป และเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในภาวะวิกฤติ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามคติทัศน์ของสภากาชาดไทย คือ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และเป็นที่พึ่งของประชาชน

 

ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ
ภาพ / อรรคพงษ์ บุญชีพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
24 เม.ย.63