1 4

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560
                 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
                 ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีสมัครเข้าร่วมแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่และ ใบประกาศเกียรติคุณ
สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 คน จะได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน ระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2560
                 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ดูรายรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nhrc.ro.th หรือ www.mfa.go.th/asean


พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา / ข่าว
3 กรกฎาคม 2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา