1.1

อำเภอเมืองสงขลา ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์) สมิหลาสัญญารัก ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 ก.พ 2561 นี้
          วันนี้ (8 ก.พ.61) ที่ห้องประชุม ร.ร.เลิศคณิต ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา นายไพโรจน์ ศรีละมุน ปลัดอำเภอเมืองสงขลา (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์) สมิหลาสัญญารัก ครั้งที่ 2 โดยมีนายสืบสกุล ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม นางนุชนาถ จารณะ ปลัดอำเภอเมืองสงขลา รักษาราชการหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรฯ เจ้าหน้าตำรวจ ทหาร และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อสรุปผลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในแต่ละด้าน อาทิ การดำเนินของคณะทำงานฝ่ายอำนวยการ, การดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายดำเนินการจดทะเบียนสมรส, การดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายจัดสถานที่, การดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร, การดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายจัดหาของที่ระลึกมอบให้คู่สมรส, การดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายบริการน้ำดื่ม/อาหารว่าง การดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจราจรและ การดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายปฐมพยาบาล
          นายไพโรจน์ ศรีละมุน ปลัดอำเภอเมืองสงขลา (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) กล่าวว่า อำเภอเมืองสงขลา ได้เล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงจึงได้ดำเนินโครงการการจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักในวันวาเลนไทน์ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ภายใต้ชื่องานว่า "สมิหลาสัญญารัก ครั้งที่ 2" ที่จะจัดขึ้นบริเวณศาลาไทย แหลมสมิหลา (หน้านางเงือก) เพื่อส่งเสริมให้คู่บ่าวสาวที่ได้การรับรองสิทธิ์ต่างๆของคู่สมรสในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขและมั่นคงตลอดไปและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ทั้งนี้คู่รักที่จดทะเบียนสมรสจะได้รับของที่ระลึกทุกคู่ และคู่รักที่จดทะเบียนสมรส 50 คู่แรกมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมาย นอกจากนี้คู่รักที่มีอายุต่างวัยมากที่สุด คู่รักที่มีอายุน้อยที่สุด คู่รักที่มีอายุมากที่สุด และคู่รักที่แต่งกายชุดบ่าวสาวสวยที่สุด มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลพิเศษในงานนอีกด้วย และในส่วนของการรายงานตัวการจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 ก.พ. 61 จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 07.30-09.00 น. ณ โรงสีแดง (หับ โห้ หิ้น) ถนนนครนอก จากนั้นจะเคลื่อนขบวนคู่สมรสจากโรงสีแดง ในเวลา 09.30 น. ไปยังศาลาไทย แหลมสมิหลา(หน้านางเงือก)
          สำหรับคู่บ่าวสาวที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจดทะเบียนสมรส “สมิหลาสัญญารัก ครั้งที่ 2” สามารถยื่นเอกสารได้ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ฟรี ไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยนำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูต หรือสถานกงสุล (กรณีชาวต่างชาติ) ทั้ง 2 ฝ่าย และสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการจดทะเบียนสมรสได้ที่ www.mueang-sk.go.th หรือที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสงขลา สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7431-3909

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
ประชา โชคผ่อง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 8 ก.พ. 61