1.1

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก "สมิหลา สัญญารัก" ครั้งที่ 2 พร้อมการแห่ขบวนด้วยรถถีบสามล้อ และจดทะเบียนสัญญารักต่อหน้านางเงือกทอง โดยมีคู่รักร่วมจดทะเบียนถึง 12 คู่

          วันนี้ (14 ก.พ. 60) ที่บริเวณศาลาไทย แหลมสมิหลา หน้านางเงือก จังหวัดสงขลา โดย อำเภอเมืองสงขลา จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก วันวาเลนไทน์ ภายใต้กิจกรรม “สมิหลา สัญญารัก” ครั้งที่ 2 เพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัว ให้มีความเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงมีความรักมีความอบอุ่นและมีความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว โดยมีนายณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ ตันโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา กล่าวรายงานในพิธี โดยมีนางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีในพยานรักครั้งนี้

          นายณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงาน "สมิหลา สัญญารัก"ครั้งที่ 2 ในวันนี้ถือว่าเป็นการดำเนินตามนโยบายพัฒนาการให้บริการเชิงรุกของกรมการปกครองและเพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่คู่สมรสที่มาจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์นับว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจแสดงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาคเอกชนกับหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ สำหรับการจดทะเบียนสมรส นับเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่สถาบันครอบครัวอันเป็นรากฐานที่มั่นคงและสำคัญของสังคมไทยคู่สมรสที่มาจดทะเบียนสมรสในวันนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดียิ่ง เป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่ ร่วมแรงร่วมใจกันด้วยความรัก สร้างฐานะให้เป็นปึกแผ่น มั่นคง และชีวิตการครองเรือนของคู่สมรสจะประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตอย่างแน่นอน

          ด้านนายอนุสรณ์ ตันโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา กล่าวว่า สำหรับปีนี้วันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ตรงกับวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ทางสำนักทะเบียนอำเภอเมืองสงขลาจึงเห็นว่าเพื่อเป็นการรองรับภารกิจงานบริการประชาชนในเรื่องการจดทะเบียนสมรส จึงได้จัดทำโครงการ "สมิหลา สัญญารัก" ครั้งที่ 2 โดยให้มีการบริการจดทะเบียนสมรส ณ บริเวณศาลาไทย แหลมสมิหลา (หน้านางเงือก) เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวมีความแข็งแรง มีความรัก ความอบอุ่นเกิดขึ้น และส่งเสริมให้คู่สามีภรรยาที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสได้มีการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนผู้มารับบริการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากหลากหลายกลุ่มให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาเพิ่มมากขึ้น

          สำหรับบรรยากาศกิจกรรมในวันนี้ มีการจัดขบวนคู่สมรสโดยใช้ขบวนคู่บ่าวสาว ขบวนการกลองยาว ขั้นหมากไทยพุทธและไทยมุสลิม ขบวนม้า 3 ตัว นำโดยปลัดอำเภอเมืองสงขลาแต่งกายด้วยชุดกากี, ขบวนคู่บ่าวสาวนั่งรถสามล้อชมเมือง สัญลักษณ์เมืองสงขลา และปิดท้ายขบวนด้วยรถจิ๊บโบราณ จำนวน 3 คัน, รถรางชมเมือง จำนวน 3 คัน เคลื่อนขบวนจากโรงสีแดง (หับ โห้ หิ้น) มายังบริเวณศาลาไทยเพื่อทำพิธี ซึ่งมีคู่สมรมเข้าร่วมกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในครั้งนี้ จำนวน 12 คู่ ซึ่งบรรยากาศอบอุ่นไปด้วยความรักของคู่รักบ่าวสาว

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว   

   จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ 

   14 ก.พ. 61   

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา