1 4

ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ”

      เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ” และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เวลา 10.00 น. – 20.00 น. เฉพาะวันเสาร์ตั้งแต่ 10.00 น. – 22.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต
    ผู้สนใจศึกษาข้อมูลรายละเอียดงานพระรายพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ที่เว็บไซด์ www.kingrama9.net และ Facebook ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระปรมินทรรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา
13 ก.ค. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา