1.1

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

       วันนี้ เวลา 15.00 น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จโดยเครื่องบิน ที่นั่งไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คณะเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา แม่บ้านตำรวจ ทหาร พร้อมคณะข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ 
จากนั้นเสด็จโดยรถยนต์ ที่นั่งไปยังอาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทรงประทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 และประทานรางวัลเชิดชูเกียรติ “มะหาดเพชร” แก่ผู้ได้รับคัดเลือก ณ หอประชุม อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ โดยในปีนี้มีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา และมีสิทธิเข้ารับประทานปริญญาบัตร จำนวน 716 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก 5 คน ปริญญาโท 26 คน และปริญญาตรี 685 คน


ประชา โชคผ่อง / ข่าว /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา