1.1

ทัพเรือภาคที่ 2 จัดงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของบรรพชน และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล พร้อมชมพิธีสวนสนามทางบกและทางเรือ กว่า 40 ลำ

          วันนี้ (4 มี.ค.61) ที่บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ แหลมสนอ่อน บริเวณสวนสองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี สวนสนาม ทางบกและสวนสนามทางเรือของเหล่าสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ในทะเลเนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติหรือ ทสปช. ประจำปี 2561 โดยมี พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บังคับการทัพเรือภาคที่ 1 พลเรือโทชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 พลเรือโทสุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 นายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลาและผู้เกี่ยวข้องกว่า 500 คน เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้

          โดยงานสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติได้จัดขึ้นเพื่อรำลึกและสดุดีวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนที่ได้สละชีวิต เลือดเนื้อและหยาดเหงื่อเข้าป้องกันเอกราช อธิปไตยของแผ่นดินไว้เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2369 ซึ่งก็คือท้าวสุรนารีที่ได้รวบรวมกำลังประชาชนทั้งหญิงและชายออกรบขับไล่ศัตรูจนแตกพ่ายและได้รับชัยชนะทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่ 4 มีนาคมของทุกปีเป็นวันไทยอาสาป้องกันชาติ นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมพิธีสวนสนามทางบกและทางเรือโดยมีการรวมกลุ่มเรือประมงในจังหวัดสงขลาพร้อมกับเรือจากหน่วยงานทางทะเลได้แก่กองทัพเรือกองบังคับการตำรวจน้ำการประมงกรมเจ้าท่าและกรมทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งรวมจำนวนเรือที่เข้าสวนสนามทั้งสิ้นมากกว่า 40 ลำ และมีกิจกรรมการแสดงการยิงปืน ฉับพลัน พร้อมทั้งการมอบเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมประกาศนียบัตรให้แก่วิทยากรดีเด่นและสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลดีเด่นประจำปี 2561 อีกด้วย

          สำหรับหน้าที่ของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเล โดยการแจ้งข่าวสารการกระทำผิดทางทะเล ทั้งการลักลอบค้ายาเสพติด น้ำมันเถื่อน แรงงานต่างด้าว ให้แก่กองทัพเรือทราบ ที่ผ่านมา สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลให้ความร่วมมือกับทางกองทัพเรือเป็นอย่างดีในเรื่องการแจ้งข่าวสารการกระทำผิดในทะเล รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่กองทัพเรือจัดขึ้น

ประชา โชคผ่อง /ข่าว /ภาพ

4 มี.ค. 61
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา