1.1

หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแสดงความรัก ความเคารพ และความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย

          วันที่ (11 เม.ย 61 )เวลา 09.00 น. ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่นหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปในจังหวัดสงขลา เข้ารดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่ต่อไป โดยผู้เข้าร่วมงานต่างพร้อมใจกันแต่งกายตามกระแสชุดไทยและชุดผ้าไทยย้อนยุค   ผ้าลายดอก เข้าร่วมรดน้ำขอพรจากนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและนางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เพื่อแสดงความรัก ความเคารพ และความนับถือต่อ รวมทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในช่วงประเพณีสงกรานต์ โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำผู้ที่มาร่วมงาน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป      รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  และขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ตามลำดับชั้นเพื่อความเป็นสิริมงคล

          ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวอวยพรให้ทุกคนมีความสุขกาย สุขใจทั้งตนเองและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง  โดยเฉพาะมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดสงขลาให้มีความเจริญก้าวหน้า

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

11 เม.ย. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา