1.1

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จัดกิจกรรม“วันทะเลโลก Innovation for a Sustainable Ocean” นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของมหาสมุทร

 


         วันนี้ (8 มิ.ย.63) ที่ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทย นายมงคล ไข่มุกด์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะและชายฝั่งที่ 5 รวมถึงหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม “วันทะเลโลก Innovation for a Sustainable Ocean นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของมหาสมุทร”
         

        วันทะเลโลก หรือ World Oceans Day ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล และในปีนี้คณะทำงานกลุ่มนี้ได้รวมตัวกัน เพื่อเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ส่งต่อไปยังประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศ พร้อมกับจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนช่วยกันปกป้องและรักษาทะเลเพื่อคนรุ่นหลัง ปัจจุบันทะเลในหลายแห่งถูกเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญจึงทำให้ทรัพยากรใต้น้ำเริ่มถูกทำลายและเกิดการสูญพันธ์ขึ้น ส่งผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวในแนวปะการัง ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตระหนักถึงความสำคัญของทะเล จึงต้องการให้ถือวันทะเลโลกนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์ หวงแหนท้องทะเลไทย


        สำหรับกิจกรรม วันทะเลโลก Innovation for a Sustainable Ocean นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของมหาสมุทร ในวันนี้ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปูม้า จำนวน 3 ล้านตัว กิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน 59 ตัว บริเวณแหลมสมิหลาและเกาะหนู และกิจกรรมเก็บขยะบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ทั้งนี้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของนักท่องเที่ยวและกระตุ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในประเทศไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป

 


ภาพ-ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
8 มิ.ย.63