1.1

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดพิธีรับพระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)" เป็นแห่งที่ 19 จาก 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

 


          วันนี้ (11มิ.ย.63) ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน ห้องตรวจเชื้อนวัตกรรมโดย เอสซีจี ให้โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเป็นแห่งที่ 19 จาก 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายแพทย์พีระพงษ์ ถาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ และนายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ร่วมพิธีรับพระราชทาน


          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีพระราชทานพระราชทรัพย์ให้ เอสซีจี ดำเนินการก่อสร้างภายใต้ โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมาตรการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในผู้ป่วยในทุกคน และเสริมความพร้อมหากมีการระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าว จะแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกัน ใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสมพร้อมมีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้ในเวลาเพียง 3 วัน เชื่อมต่อกับคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจของโรงพยาบาล จึงช่วยลดความเสี่ยงจากเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มาตรวจรักษา ในอนาคตสามารถต่อยอดเป็นสถานที่ตรวจหาเชื้อโรคติดต่อทางเดินหายใจอื่นๆได้ บุคคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทุกคนรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับพระราชทานห้องตรวจเชื้อในครั้งนี้ เพราะนับเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลกับทางโรงพยาบาลหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาที่จะนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นเครื่องมือป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานเป็นแนวหน้า เพื่อให้มีความปลอดภัยในการทำงานต่อไป


          ด้าน นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การได้รับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่มาใช้บริการที่คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจของโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลทุกราย ซึ่งปัจจุบันมีชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ที่ต้องมารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่จำนวนมาก ดังนั้นการได้รับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อครั้งนี้ สามารถรองรับการตรวจหาเชื้อเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


          สำหรับนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) นี้ พัฒนาจากเทคโนโลยีของ SCG HEIM และ Living Solution มีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์การใช้งาน ภายในห้องตรวจมีระบบ IQA Smart ที่ช่วยควบคุมแรงดันและการหมุนเวียนของอากาศให้สะอาด ปลอดภัย และมีระบบการป้องกันอากาศรั่วไหล Air Tightness ที่ทำให้ห้องปิดสนิท ป้องกันอากาศเข้าออกตัวอาคารทำให้ควบคุมแรงดันอากาศได้เป็นอย่างดี ทีมแพทย์จะอยู่ในห้องความดันบวก ที่ไม่มีอากาศเสียจากภายนอกเข้าไป ส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อจะอยู่ในห้องความดันลบและมีระบบดูดอากาศเสียออกไปกำจัดอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้อากาศฟุ้งกระจายออกไปภายนอก การเก็บตัวอย่างจะทำผ่านแผ่นอะคริลิกที่เจาะเป็นช่อง โดยแพทย์สามารถสอดมือผ่านช่องที่มีถุงมือคลุมด้วยพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนจากผู้เข้ารับการตรวจ ใช้แสงยูวีเข้มข้นสูงฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ หลังการใช้งานทุกครั้ง โครงสร้างกว่าร้อยละ 80 ประกอบขึ้นรูปภายในโรงงานที่มีการควบคุมคุณภาพและความสะอาดตลอดกระบวนการผลิต จึงสามารถติดตั้งที่โรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน


          ทั้งนี้ โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้รับพระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดย เอสซีจี ได้แก่ รพ.ถูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รพ.กลาง สถาบันโรคทรวงอก สถาบันบำราศนราดูร รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก รพ.ตำรวจ รพ.ราชบุรี รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รพ.นครปฐม รพ.อุตรดิตถ์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ รพ.นครพิงค์ รพ.พหลพลพยุหเสนา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รพ.อุดรธานี รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.หาดใหญ่ และ รพ.สงขลานครินทร์


ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ
ภาพ / อรรคพงษ์ บุญชีพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
11 มิ.ย.63