1.1

                        เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เปิดหอประชุม รับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2563                             ภายใต้โครงการชาวสงขลา     ทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต


          วันนี้(12 มิ.ย.63) ที่หอประชุมจังหวัดสงขลา นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ภายใต้โครงการชาวสงขลา ทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่มาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก


          สำหรับ "วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day)" ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี องค์การอนามัยโลก (WHO) สหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS) และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day)" เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอเป็นครั้งแรก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตของโลก เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาจึงกำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต เพื่อสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นของการบริจาคโลหิต เพราะโลหิตยังคงเป็นยารักษาโรคที่สำคัญ ซึ่งต้องได้มาจากการบริจาคเท่านั้น และต้องการใช้ทุกวัน หากผู้บริจาคโลหิตมีความพร้อมด้านสุขภาพ จะส่งผลทำให้ผู้ป่วยได้รับโลหิตที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา


          โดยกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกวันนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 15.00 น. โดยประชาชนที่มาร่วมบริจาคจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว และตรวจวัดไข้ที่จุดคัดกรอง จากนั่นให้นั่งรอที่จุดพักคอยโดยมีการจัดระเบียบเว้นระยะห่าง ตามหลักการ social distancing เมื่อทำการบริจาคโลหิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะมีของว่าง น้ำหวาน ไข่ต้ม และขนมไว้บริการ และรับข้าวสารอาหารแห้ง คนละ 1 ชุด หากท่านใดไม่ประสงค์รับข้าวสารอาหารแห้งดังกล่าวสามารถบริจาคต่อให้กับเหล่ากาชาดได้ โดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นำหลัก "Give & Take คนรับได้เท่าไหร่ คนให้ได้มากกว่า" ซึ่งทุกคนที่ร่วมบริจาคโลหิตได้ทำบุญชั้นที่ 1 ด้วยการมาบริจาคโลหิต และสามารถทำบุญชั้นที่ 2 ต่อได้ โดยการร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งให้เหล่ากาชาด เพื่อนำไปมอบให้ผู้ยากไร้ต่อไป

ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ
ภาพ / วิทยา – อรรคพงษ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
12 มิ.ย.63