1.1

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

 

 

           วันนี้ (23 มิ.ย.63) ที่ วัดต้นเลียบ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา ประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายประยูรศักดิ์ สุวรรณวงศ์ นายอำเภอสทิงพระ นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา รวมถึงส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมมาก
         สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีวันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทุกคน กล่าวคำปฏิญาณตน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และบำเพ็ญประโยชน์โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ และผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร บริเวณรอบ ๆ วัดต้นเลียบ ภายใต้กิจกรรม การขยายผลการปลูกผักสวนครัว จากวัดสู่ชุมชน ตามหลักบวร
             ทั้งนี้ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเจริญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร

 


ภาพ / ประชา – อรรคพงษ์
ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
23 มิ.ย.63