1.1

อำเภอสทิงพระ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ ด้วยการทำความสะอาดสถานศึกษา (Big cleaning)


             เช้าวันนี้ (26 มิ.ย.63) ที่โรงเรียนวัดในเมือง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ ด้วยการทำความสะอาดสถานศึกษา Big cleaning เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) ซึ่งสถานศึกษา จะมีกำหนดเปิดภาคเรียนพร้อมกันในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ โดยมีส่วนราชการในอำเภอสทิงพระ ประชาชนจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมกิจกรรม กว่า 100 คน
             สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา เพื่อเป็นการรวมความสมานสามัคคี ของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ยังได้มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาทิ เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

 


ภาพ / อรรคพงศ์ บุญชีพ
ข่าว / จิรพัฒน์ วงส์กระจ่าง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
26 มิ.ย.63