1.1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร และภัตตาหารสามหาบในการเก็บอัฐิ

นายอิ่ม จิตต์ภักดี จ.ภ.ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง)


          เช้าวันนี้ (30 มิ.ย.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร และภัตตาหารสามหาบ ในการเก็บอัฐิ นายอิ่ม จิตต์ภักดี จ.ภ.ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) โดย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีพระราชทานผ้าไตรและภัตตาหารสามหาบ ในการการเก็บอัฐิ ที่ เมรุชั่วคราววัดไทรใหญ่ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

          นายอิ่ม จิตต์ภักดี จ.ภ. ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2540 สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาถึงแก่กรรมด้วยโรคสมองฝ่อวัยชรา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ด้วย อายุ 99 ปี ณ บ้านเลขที่ 452/3 หมู่ที่ 2 อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดไทรใหญ่ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 25-28 มิถุนายน 2563 และ พิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวานนี้ ที่ 29 มิถุนายน 2563 ซึ่งเช้าวันนี้เป็นพิธีพระราชาทนผ้าไตร และภัตตาหารสามหาบในการเก็บอัฐิ

           สำหรับพิธีพระราชทานผ้าไตร และภัตตาหารสามหาบ ในการเก็บอัฐิ นายอิ่ม จิตต์ภักดี ศิลปินแห่งชาติ ดำเนินการโดย กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 15 สงขลา ในพิธีประกอบด้วย พิธีจุดเครื่องทองน้อยบนโต๊ะอัฐิ พิธีทอดผ้าไตรพระราชทาน 3 ไตร พร้อมนิมนต์พระสงฆ์ ทรงสมณศักดิ์พิจารณาผ้าบังสุกุล เมื่อเปิดผ้าคลุมอัฐิ รดน้ำอบ และโปรยดอกไม้แล้ว เก็บอัฐใส่ในโกศ พิธีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ กรวดน้ำ รับพร และถวายอดิเรก ทั้งนี้กำกับดูแลโดย นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 15 สงขลา


ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ
ภาพ / อรรคพงษ์ - วิทยา
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
30 มิ.ย.63