1.1

รองผู้ว่าฯ “นฤทธิ์” ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมป้องกันโควิด-19 รับเปิดเทอมวันแรกในพื้นที่อำเภอสิงหนคร และอำเภอสทิงพระ ภายใต้มาตรการ New Normal เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไว้อย่างเคร่งครัด

วันนี้ (1 ก.ค. 63) นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร นายแพทย์อิฎฐผล เอี้ยววงษ์เจริญ นายแพทย์ชำนาญการฝ่ายควบคุมติดต่อทั่วไป ลงตรวจความเรียบร้อยมาตรการป้องกัน โควิด- 19 ที่โรงเรียนสงขลาวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งมีนักเรียนกว่า 800 คน โดยทางโรงเรียนได้จัดระบบคัดกรองตามหลักสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย การตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า วางเจลแอลกอฮอล์ไว้ล้างมือตามจุดต่างๆของโรงเรียน การเว้นระยะห่างทางเดิน ทำความสะอาดพื้นที่ และลดความแออัดของนักเรียน ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักเรียนและผู้ปกครอง
โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหน้ากากอนามัย สเปย์แอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ ถุงมือยางอนามัย ให้แก่ครูและนักเรียน เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และหากมีการตรวจพบเด็กที่เข้าข่ายน่าสงสัยจะมีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการโดยด่วน
จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เดินทางไปยังโรงเรียนในเมือง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบใหม่ (New normal) ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เข้ามาในบริเวณโรงเรียนนักเรียนจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และต้องสวมใสหน้ากากอนามัยทุกคนที่เข้ามาในโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย สเปย์แอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ ถุงมือยางอนามัย ให้แก่ครูและนักเรียน เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
สำหรับโรงเรียนในเมือง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนประถมศึกษา มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนกว่า 200 คน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรครวมทั้งจัดระเบียบและระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อการติดโรค การแพร่กระจายเชื้อและความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ


ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
1 ก.ค. 63