1.1

จังหวัดสงขลา จัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดสงขลา ภายใต้ชื่องาน “OTOP THAI TO SONGKHLA” และโครงการจัดแสดงสินค้าและจำหน่าย OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินชายแดนใต้

      วันนี้ (11 ก.ค.63) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดสงขลา โดยมีนางสุรียพรรณ์  ณ  สงขลา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ส่วนราชการในจังหวัดสงขลา และประชาชนในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงาน

          นายปวัน  พรหมพิทักษ์  พัฒนาการจังหวัดสงขลา   กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับเครือข่าย OTOP  ภาคใต้ กำหนดจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP   ระหว่างวันที่ 10 – 19 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายส่งเสริมพื้นที่ตลาดใหม่ และขยายพื้นที่ตลาดเดิมให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการ SME จากจังหวัดสงขลา และจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมตลาดประชารัฐประเภทตลาดประชารัฐของดีจังหวัด และเพื่อกระตุ้นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดปี และเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา และเปิดช่องทางการตลาดที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น

          สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเดินแบบผ้าไทย โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมเดินแบบผ้าไทยกับส่วนราชการในจังหวัดสงขลา และมีการมอบเงินสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา สนับสนุนโดย เครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา จำนวน 4 กลุ่ม และมีบูทจำหน่ายสินค้า OTOP และนิทรรศการในบริเวณงาน..................

 

ภาพ/อรรคพงษ์  บุญชีพ

ข่าว/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

11 ก.ค.63