1.1

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสงขลา


          บ่ายวันนี้ (17 ก.ค.63) พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ อำเภอจะนะ โรงเรียนบ้านกระอาน และโรงเรียนบ้านป่าโอน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยเฉพาะกิจ หน่วยงานทางการศึกษา คณะครู และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ


         พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และคณะได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อพบปะนักเรียนทุนพระราชทานและรับฟังการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านคูนายสังข์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โรงเรียนบ้านกระอาน และโรงเรียนบ้านป่าโอน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ขั้นเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน และภายหลังการเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปี 2563 ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในสถานศึกษา เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ได้ติดตามผลการศึกษาของนักเรียนทุนพระราชทาน รวมถึงรับฟังข้อขัดข้องต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอีกด้วย

          ทั้งนี้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ได้ฝากข้อเน้นย้ำแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ทั้ง 3 โรงเรียน ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ให้สร้างเยาวชนที่มีคุณภาพออกสู่สังคม พร้อมส่งเสริมให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและควบคู่ไปกับการเรียนดี ทั้งมุ่นเน้นส่งเสริมการใช้ภาษาไทยแก่เยาวชน เพราะถือเป็นภาษากลางที่มีความสำคัญ รวมถึงการส่งเสริมด้านวิชาชีพ หลังจากเรียนจบ ให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา และสังคมเกิดความสงบสุข


ภาพ / ประชา โชคผ่อง
ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
17 ก.ค.63