1.1

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณรอบๆ ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา

 


          เช้าวันนี้ (24 ก.ค.63) ที่บริเวณหน้าหอประชุม ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
จังหวัดสงขลาร่วมกับส่วนราชการในศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณศูนย์ราชการ และบริเวณการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของจังหวัด ด้วยการร่วมกันเก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดบริเวณศูนย์ราชการ และบริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ สี่แยกพระพุทธศรีสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อรวมความสามัคคี ในการทำกิจกรรม สาธารณประโยชน์ รวมทั้งเป็นการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ราชการอีกด้วย


          โดยกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณรอบๆ ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา วันนี้ มีการแบ่งมอบภารกิจตามโซนรับผิดชอบ ได้แก่ บริเวณลานจอดรถเทศบาลนครสงขลา บริเวณหน้าศาลากลางหลังใหม่ บริเวณหลังศาลากลางหลังใหม่ บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า บริเวณหลังศาลากลางหลังเก่า บริเวณหน้าตึก พมจ และตึกสำนักงานหนังสือเดินทาง บริเวณรอบหอประชุม และบริเวณหน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีการเก็บขยะ เก็บกวาดใบไม้ร่วง ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ฉีดล้างถนน และปรับปรุงภูมิทัศน์

 


ภาพ-ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
24 ก.ค.63