1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

       วันนี้ (31 ต.ค. 2563) ที่บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เทศบาลนครสงขลา โดยมี ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธี ประชาชนชาวสงขลาต่างเดินทางมาร่วมงาน และร่วมลอยกระทง เป็นจำนวนมาก

          โดยการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 วันนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนให้มีความตระหนักในการมีส่วนร่วมสืบสานประเพณีของไทย โดยเทศบาลนครสงขลาได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับให้ ประชาชนได้ร่วมลอยกระทง ซึ่งภายในงานมีการประดับไฟ เพิ่มแสงสว่างและตกแต่งอย่างสวยงาม มีการแสดงบนเวที และจัดให้มีการประกวดหนูน้อยนพมาศขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเป็นการสร้างสีสันและมอบความสุขไห้กับประชาชนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ ภายในงานยังได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย เพราะกระทงที่นำมาในครั้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกระทง ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายได้ง่าย และยังเป็นอาหารของปลา และสัตว์น้ำได้ด้วย

          สำหรับวันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12เป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณโดยมีความเชื่อว่าเป็นพิธีรับเสด็จพระพุทธองค์กลับลงมาจากสวรรค์ หลังเสด็จไปโปรดพุทธมารดา บูชารอยพระพุทธบาท บูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ บ้างก็เชื่อว่าบูชาพระอุปคุตเถระ หรือเป็นการบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อแต่ปัจจุบันนิยม ทำเพื่อขอขมา และระลึกถึงคุณพระแม่คงคา ที่ได้อำนวยประโยชน์ต่าง ๆ แก่มนุษย์ โดยประเพณีลอยกระทง มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย และสืบสานอนุรักษ์มาจนถึงปัจจุบัน

 

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว

อรรคพงษ์ - จิรพัฒน์ /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

31 ต.ค.63