1 4

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยแนะสังเกตสัญลักษณ์ก่อนรับบริการทางรังสี
               สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย แนะนำประชาชนโปรดสังเกตสัญลักษณ์แสดงสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตครอบครองหรือใช้รังสีอย่างถูกต้องจาก ปส.ก่อนเข้ารับบริการเพื่อให้มั่นใจปลอดภัยจากรังสีตามมาตรฐานสากล
               ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า หลังจากที่พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ปส.ได้เร่งสร้าง ความเข้าใจต่อผู้ประกอบการ และประชาชนให้พร้อมต่อการบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบเมื่อกฎหมายลำดับรองแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2560 นี้โดยล่าสุดมีสถานประกอบการมายื่นคำขอรับใบอนุญาตจาก ปส.แล้วกว่า3,500 แห่ง ซึ่งมีผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตแล้ว ปส.จะมองสัญลักษณ์แสดงการได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องจาก ปส. และสามารถนำไปติดบริเวณให้บริเวณให้บริการประชาชน เพื่อให้เป็นจุดสังเกต ซึ่งจะทำให้ของประชาชนเกิดความมั่นใจก่อนเข้ารับบริจาคสถานที่นั้นมากขึ้นต่อไป
                สำหรับสถานประกอบการใดที่ยังไม่ได้รับสัญลักษณ์แสดงการได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง สามารถติดต่อขอรับหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณู เพื่อสันติ โทรศัพท์ 025967600ต่อ 1521

ศิษฎาภา ทองสุวรรณ / ข่าว
16 ส.ค. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา