1 4

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการประชันหนังตะลุง ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพฯ ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ 2560
            จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการประชันหนังตะลุง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน รักษาสืบทอดไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด และสนับสนุน “งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช” ประจำปี 2560ระหว่างวันที่ 14-23 กันยายน 2560 ณ บริเวณสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
           คณะใดสนใจเข้าร่วมประชัน ในกิจกรรมครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด(หลังเดิม) ชั้น 2 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 075310057 , 075358336 โทรสาร 075347811 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2560


พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา / ข่าว
17 สิงหาคม 2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา