1.1

จังหวัดสงขลา สรุปการเตรียมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา 2563 ภายใต้มาตรการ New Normal ระหว่างวันที่ 6 - 15 พฤศจิกายน 2563

        วันที่ (5 พ.ย. 63) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมสรุปการเตรียมการจัดงานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดสงขลา 2563 โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อติดตามการดำเนินงาน การจัดสถานที่ กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ ความปลอดภัย และรูปแบบการจัดงานแบบวิถีใหม่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 15 พฤศจิกายน 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณสระบัว แหลมสนอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาในการนำไปช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล และช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก

         ซึ่งในปีนี้ งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา จะไม่มีการออกร้านนาวากาชาด จะมีเพียงการจำหน่ายสลากกาชาดเพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่ ประกอบด้วย รถยนต์มาสด้า CX3 จำนวน 1 คัน รถจักรยานยนต์ยามาฮา สปอตออโตเมติก 155 AEROX จำนวน 2 คัน รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ Al4 จำนวน 5 คัน สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 10 เส้น พัดลมสไลด์ จำนวน 50 รางวัล และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

           สำหรับรูปแบบการจัดงานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดสงขลาในปีนี้ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยภายในงานจะมีการวางจุดคัดกรองทุกจุดทาง เข้า-ออกของงาน ผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา การควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด และรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการทํากิจกรรมเท่าที่จําเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน รวมทั้งการจัดจุดล้างมือด้วยสบู่เหลว หรือเจลแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้า-ออกงาน และร้านค้าทุกร้าน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

5 พ.ย. 63