1.1

พสกนิกรชาวอำเภอนาทวี กว่า 1, 500 คน ร่วมปั่นจักรยานน้อมรำลึกแด่ “พ่อหลวง ในดวงใจ” จากอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สู่ พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ครั้งที่ 9) เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

        วันนี้ (30 พ.ย. 63) บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพสกนิกรชาวนาทวี ปั่นจักรยาน น้อมรำลึกแด่พ่อหลวง ในดวงใจ จากอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สู่ พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ครั้งที่ 9) เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอนาทวี นายเชิดพงษ์ ใจตรง ​ปลัดอาวุโสอำเภอนาทวี พร้อมด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอนาทวีทุกเพศทุกวัยกว่า 1, 500 คน ซึ่งพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อเหลืองมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

     นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการพสกนิกรชาวนาทวีปั่นจักรยานน้อมรำลึกแด่พ่อหลวง ในดวงใจ จากอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สู่ พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นับว่าเป็นกิจกรรมที่แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่เคารพเทิดทูนของพสกนิกรชาวไทยทุกคน อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อประชาชน ส่งเสริมการออกกำลังกาย เป็นตัวอย่างเรื่องลดการใช้พลังงาน และสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ

         จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ปล่อยตัวนักกีฬา นำขบวนโดยรถยนต์ที่ประดับพระบรมยาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จากนั้นจึงเป็นขบวนนักปั่นจักรยาน ซึ่งนักปั่นได้ประดับธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ที่ด้านหน้ารถจักรยานอย่างสวยงาม และปั่นไปตามเส้นทางที่กำหนด โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และหน่วยแพทย์ พยาบาลคอยอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

30 พ.ย. 63