1.1

สมาคมจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 3 ล้านตัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 6

          วันนี้ (02-12-63) เวลา.08.30 น. ที่ท่าเทียบเรือประมงใหม่ อ.เมืองสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 6 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยมีข้าราชการ สมาชิกสมาคมชมรม ประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

          นายสุรเดช นิลอุบล นายกสมาคมประมงสงขลา กล่าว่า ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยกำลังเป็นที่ให้ความสนใจของบุคคลทั่วไป เนื่องจากผลกระทบตามเกิดกับมนุษย์ และผลที่เกิดเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคน โดยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำ ให้กลับคืนมาดังเดิม

          สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำ ให้กลับมาดังเดิม และเพื่อให้ประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาดังเดิม และเป็นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากร ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน...........

 

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ข่าว
ณิชารีย์-ฟิตตรี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
2 ธ.ค. 63