1.1

จังหวัดสงขลา มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำหลากในพื้นที่อำเภอรัตภูมิและอำเภอควนเนียง ยังความซาบซึ้งและปลื้มปีติแก่เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างหาที่สุดมิได้

          วันนี้ (2 ธ.ค. 63) นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำหลากในพื้นที่ตำบลคูหาใต้ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ และพื้นที่ตำบลควนโส ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง รวมจำนวน 450 ฟ่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร โดยมีนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายวัฒนพล พลอยมีค่า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายอำเภอ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วม

          นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เป็นน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานแก่เกษตรกร เป็นพระราชดำริที่กรมปศุสัตว์ได้สนองพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน เสียหาย หรือได้รับผลกระทบจากภาวะภัยพิบัติต่าง ๆ โดยเฉพาะภัยจากน้ำท่วม น้ำหลาก ซึ่งกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะโค กระบือ และแพะ ตลอดจนสัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรเลี้ยงเป็นอาชีพ เป็นทรัพย์สินของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบให้พ้นจากความเสียหาย

          ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ และปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อน และให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ได้จัดเตรียมหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ และตลอดในช่วงฤดูฝน

          ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับหญ้าพระราชทานเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่ขาดแคลนอาหารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ต่างรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา-วงศ์นิธิ/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
2 ธ.ค. 63