1.1  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3

 


            วันนี้ (7 ธ.ค.63) เวลาประมาณ 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายประคอง เตกฉัตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ พลตำรวจโทรณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙ และ นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลา พร้อมข้าราชการ ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ


            จากนั้นได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปทรงเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สำนักงานส่งเสริมโอลิมปิกวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การจัดการแข่งขันครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้มาตรฐานทัดเทียมระดับสากลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน นักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น รวมทั้งโรงเรียนได้รับการพัฒนาโดยใช้หลักสูตรและมาตรฐานที่นานาชาติให้การยอมรับ


          สำหรับการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกของประเทศไทย เริ่มต้นในปี พ.ศ.2555 จากการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน International Geography Conference (IGC 2012) ณ เมืองโคโลญจ์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งในพิธีเปิดมีการมอบรางวัลเหรียญทองการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Geography Olympiad หรือ iG๐) เมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย ได้มีพระราชปรารภผ่านมูลนิธิ สอวน. ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะส่งผู้แทนจากประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศบ้าง
มูลนิธิ สอวน. จึงได้ดำเนินการสนองพระราชดำริ ระดมคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านภูมิศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง และตั้งคณะทำงาน เพื่อพัฒนาหลักสูตรและแบบเรียนวิชาภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประกอบด้วย ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ และ ภูมิศาสตร์เทคนิค เพื่อใช้ในการอบรมครูและอบรมนักเรียน และการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย


            สำหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็นโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ศูนย์แรกที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับชาติ ซึ่งปัจจุบันศูนย์ สอวน.วิชาภูมิศาสตร์มีจำนวนทั้งหมด 15 ศูนย์ มีศูนย์โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 5 ศูนย์ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2563 มีนักเรียนตัวแทนจาก ๑๕ ศูนย์ทั่วประเทศเข้าแข่งขัน

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว
ประชา โชคผ่อง /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
7 ธ.ค.63