1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน ประจำปี 2563 มุ่งปลุกจิตสำนึกในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน


        วันนี้ (23 ธ.ค.63) ที่ สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดงาน “วันดินโลก” (World Soil Day 2020) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" พระองค์แรกของโลก พร้อมปลุกจิตสำนึกในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยมีนายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีส่วนหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐ และภาคเอกชน สถาบันการศึกษา หมอดินอาสา และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก


          สำหรับกิจกรรม“วันดินโลก” (World Soil Day) ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร ที่ทรง ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินปรากฏผลสำเร็จเป็นประจักษ์อย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศและนานาชาติ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 โดยสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ได้จัดกิจกรรม งานวันดินโลก 2563 Keep Soil alive, protect soil Biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวิตที่หลากหลายให้พื้นดิน เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และสร้างความรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลกและสร้างความตระหนักในการให้ความสำคัญต่อสรรพยากรดิน


          ภายในงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบเกียรติบัตรหมอดินอาสาดีเด่นสาขาต่าง ๆ มอบบัตรดินดีต้นแบบแก่เกษตรกรต้นแบบผู้ใช้บัตรดินดี ดีเด่น ประจำปี 2563 จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน นิทรรศการ Keep soil alive, protect soil Biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวิตที่หลากหลายให้พื้นดิน , ฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และ นิทรรศการหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมเยี่ยมชมตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มเครือข่าย ต่างๆ ด้วย


ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว
อรรคพงษ์ - ณิชารีย์ /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
23 ธ.ค.63