1.1

จังหวัดสงขลา รายงานสถานการณ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ภายใต้การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"


           วันนี้(4 ม.ค. 64) ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสถานการณ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2563 - 4 ม.ค. 2564 เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทั้งทางถนน จากยานพาหนะ สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน


           สำหรับสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.63 - 3 ม.ค.64 (สะสม 6 วัน) พบว่าจังหวัดสงขลา มีอุบัติเหตุสะสม รวม 102 ครั้ง บาดเจ็บ 103 รายและเสียชีวิต 3 ราย โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาสุราและขับรถเร็วเกินกำหนด ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ มียานพาหนะถูกเรียกตรวจสะสมจำนวน 58,257 คัน และจำนวนผู้ถูกดำเนินคดีตาม 10 มาตราการ รสขม. สะสมจำนวน 10,731 ราย ซึ่งพบว่าไม่มีใบขับขี่ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่สวมหมวกนิรภัย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ส่วนอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอจะนะ อำเภอเมืองสงขลา ตามลำดับ


          ทั้งนี้ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการเดินทางของประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการสัญจร ตลอดจนการป้องกันตนเองในช่วงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และการล้างมือบ่อย ๆ

ณิชารีย์ ลาเต๊ะ/ข่าว
วิทยา - ธัญญารัตน์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
4 ม.ค.63