1.1

จังหวัดสงขลา กำหนดมาตรการการปฏิบัติในพื้นที่ชายแดน เพื่อเฝ้าระวังการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

        วันนี้ (13 ม.ค. 64) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อกำหนดมาตรการการปฏิบัติในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสงขลา โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อกำหนดมาตรการการปฏิบัติในพื้นที่ชายแดน เพื่อเฝ้าระวังการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

   สำหรับในที่ประชุมได้มีการพิจารณามาตรการป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยมีการชี้แจงมาตรการควบคุมชายแดน รายงานผลการดำเนินการและมาตรการเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว และมีมาตรการเข้มงวดต่อการลักลอบเล่นการพนัน ทางส่วนกลางได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจตราอย่างจริงจัง มาตรการต่อกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการปิดพื้นที่ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจให้คำแนะนำแก่ประชาชนในมาตรการต่าง ๆ โดยให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจะไม่มีข้อต่อรองใด ๆ นอกจากนี้ในที่ประชุมได้ชี้แจงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ การประชาสัมพันธ์ แนะนำการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” ที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยแก่ตนเองและบุคคลรอบข้างด้วย


        ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมถึงให้กำชับการปฏิบัติดูแลพื้นที่ไม่ให้เกิดบ่อนพนันซึ่งเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อป้องกันและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนให้เข้าใจในมาตรการต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง

ณิชารีย์ ลาเต๊ะ/ข่าว
ธัญญารัตน์ - ณิชารีย์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
13 ม.ค. 64