1 4

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการก่อสร้าง อาคารศูนย์บริการคนตาบอด สาขาภาคเหนือ ตอนบน
              สมาคมคนตาบอดฯ สาขาภาคเหนือ ตอนบน จัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุน คนตาบอดในเขตพื้น 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ให้ได้รับสิทธิอันพึงจะได้ให้เท่าเทียมกับคนปกติในสังคม ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการประกอบอาชีพ การศึกษา หรือแม้แต่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่คนตาบอดควรจะได้รับรู้ ทั้งนี้ ทางสมาคมคนตาบอดฯ สาขาภาคเหนือ ตอนบน จะได้มีการสร้าง อาคารศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด ขึ้นแทนอาคารหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรมไปหมดแล้ว ซึ่งการดำเนินการสร้างอาคารดังกล่าว ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างอยู่เป็นจำนวนมาก
             ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนการก่อสร้าง อาคารศูนย์บริการคนตาบอด สาขาภาคเหนือ ตอนบน ใน วัน อังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา / ข่าว
12 กันยายน 2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขล