1.1

มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดนิทรรศการ” รัชกาลที่ 9 กับมหาวิทยาลัยทักษิณ” น้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุญอย่างหาที่สุดมิได้
              วันนี้(4ต.ค.60) ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “รัชกาลที่ 9 กับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลาเข้าร่วม  
มหาวิทยาลัยทักษิณได้รวบรวมข้อมูลและภาพประวัติศาสตร์จัดแสดงเป็นนิทรรศการ “รัชกาลที่ 9 กับมหาวิทยาลัยทักษิณ” โดยแบ่งพื้นที่การจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 5 โซน
 โซนที่1 เทิดพระเกีรติพระมหากษัตรย์ ด้วยบทประพันธ์จากศิลปินแห่งชาติ และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
โซนที่ 2 พระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ บอกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต และพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส ที่พระราชทานแก่บัณฑิตโซนพระมหากรุณาธิคุณต่อนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
โซนที่ 3 พระมหากรุณาธิคุณต่อนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ บอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทุนภูมิพลที่พระราชทานให้แก่นิสิต การเสด็จ ฯ มาทรงเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัตณธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา  
โซนที่ 4 การจัดแสดงของใช่ส่วนพระองค์ ได้แก่สมุดลงนามพระนามาภิไธย แบบจำลองแผ่นลงนามพิธีเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมาภาษาและวัตณธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิฌรฒ วิทยาเขตสงขลา ฉลองพระองค์ครุยจำลองตามแบบพระองค์จริง
โซนที่ 5 มหาวิทยาลัยทักษิณ น้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นการรวบรวมภาพกิจกรรมต่างๆที่        มหาวิทยาลัยทักษิณแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงเวลาต่างๆ
                สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ “รัชกาลที่9 กับมหาวิทยาลัยทักษิณ” กำหนดจัดแสดงตั้งแต่
วันที่ 4 – 29  ตุลาตคม 2560 ณ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เปิดให้ชมทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -20.00 น.และวันเสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. )

นายประชา โชคผ่อง /ข่าว

จิรพัฒน์ งศ์กระจ่าง / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา